Aldipress.nl

Aldipress is marktleider op het gebied van trademarketing en distributie van tijdschriften, stripalbums, romans en puzzels voor de losse verkoop.

Het assortiment van Aldipress bestaat uit 1.120 titels van 112 verschillende uitgevers. Aldipress maakt deel uit van Sanoma Media.

 

Als schakel tussen uitgevers, retailers en consumenten, 
w
eet Aldipress de shopper te activeren
 

Trademarketing en Promotie spelen een belangrijke rol bij de verkoop van tijdschriften, stripalbums, romans en puzzels bestemd voor de losse verkoop. Naast de distributie van tijdschriften, levert Aldipress unieke instrumenten die de verkoop van tijdschriften een impuls geven.

Als schakel tussen uitgevers, retailers en consumenten, weet Aldipress hoe de shopper het beste geactiveerd wordt. Een combinatie van ervaring, creativiteit en innovatiekracht vormt de basis van
onze Trademarketing en Sales activiteiten. Aldipress is een partner, ontzorgt klanten en draagt bij
aan het vinden van efficiënte oplossingen.
 

Aldipress. Your Guide in Magazines!

 
Webshop

Schapguide instructiefilm